"Kiedy jesteś zdrowy masz tysiące pragnień. Kiedy zachorujesz, masz tylko jedno."
przysłowie chińskie

Terapia

Osoby chętne na terapię zgłaszają się z diagnozą lekarską i nadal kontynuują leczenie konwencjonalne.

 

 Terapia przeprowadzana jest wyłącznie na odległość, przez dyplomowaną bioenergoterapeutkę, która ukończyła w Słowenii seminaria u samego Twórcy Metody.

 

Terapia obejmuje 4 dni z rzędu mniej więcej o tej samej godzinie. Czas trwania zabiegu uzależniony jest od danego schorzenia, a sama terapia dostosowana jest do diagnozy lekarskiej. Po obowiązkowych 4 dniach terapii, energia oddziałuje na ciało jeszcze przez okres od dwóch do trzech tygodni i w tym czasie zachodzą dalsze zmiany stanu zdrowia. Po tym okresie terapię można, a w wielu przypadkach należy powtórzyć.

Do przeprowadzenia terapii potrzebne jest aktualne zdjęcie osoby poddającej się terapii wraz z opisem dolegliwości.

Przed rozpoczęciem zabiegu kontaktujemy się telefonicznie w celu ustalenia szczegółów.

Uczestnik terapii 5 minut przed ustaloną godziną informuje o gotowości do zabiegu, podczas którego najlepiej położyć się lub wygodnie usiąść w ciszy i spokoju (nie krzyżując rąk ani nóg). W tym czasie nie robimy nic innego!

O skończonym zabiegu zostaną Państwo telefonicznie poinformowani.

 

Efekty terapii na odległość są takie same jak przy terapii w kontakcie bezpośrednim.

 

Skuteczność działania bioenergii (na każdy żywy organizm) ponad wszelką wątpliwość potwierdzają wyniki badań lekarskich, przeprowadzanych po jakimś czasie od zakończenia serii zabiegów.

Obiektywnych rezultatów leczenia można się spodziewać w trakcie sesji, po jej skończeniu, a najpóźniej do 90 dni od zakończenia terapii.

Rozpoczynając terapię pozwólmy energii swobodnie przepływać. Możemy to zrobić dzięki przyjęciu postawy pełnej spokoju, rozluźnienia, wyzbyciu się wszelkich ograniczających nas oczekiwań odnośnie rezultatu oraz czasowych ram co do przebiegu terapii.

Bioenergia jest poinformowana i inteligentna czego dowodem może być sytuacja, w której podczas pracowania nad głównym problemem, uzdrowieniu ulegają również mniejsze dolegliwości. Mimo ukierunkowania bioenergii w chore miejsce zdarza się, że organizm sam decyduje o kolejności podjętych prac naprawczych. Nie mamy pełnej wiedzy na temat potrzeb naszego organizmu. Być może na dany moment znacznie bardziej  doenergetyzowania potrzebuje inny organ, narząd, bądź komórki.

Podczas sesji niektórzy mogą mieć bardzo różne odczucia (o czym są informowani przed pierwszą wizytą). Wszystkie doznania, które mogą pojawić się również po skończeniu cyklu czterodniowej sesji, są namacalnym dowodem zachodzących zmian w naszym organizmie. Spowodowane jest to wzmożoną pracą układu immunologicznego, który zaczyna walczyć o powrót do zdrowia.

U niektórych bioenergia pomaga całkowicie, u innych częściowo, u pozostałych zaś łagodzi objawy lub cierpienie. Wszystko zależy od stanu organizmu człowieka oraz w jakiej fazie choroby osoba zgłosi się na terapię. W większości przypadków dochodzi do uzdrowienia. Tylko niewielki procent reaguje na terapię słabo, ale energia nadal oddziałuje jednak na bardziej subtelnym poziomie. Ilość potrzebnych terapii oraz jej efekty są inne w każdym przypadku (nawet przy takim samym schorzeniu). Czasami zmiany widoczne są niemal od razu, niekiedy potrzeba kilku miesięcy terapii.

Z terapii może skorzystać:

  • każda dorosła, pełnoletnia osoba
  • osoba, która ma rozrusznik serca, by-passy, wkładki, protezy
  • osoba po transplantacji narządu.

W przypadku osób w stanie nieświadomości bądź osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Terapia nie jest wykonywana osobom:

  • bez diagnozy lekarskiej
  • uzależnionym
  • chorym na schizofrenię
  • dzieciom do 1 roku życia.

Sesja nigdy nie jest przeprowadzana wbrew czyjejkolwiek woli. Warunkiem koniecznym jest chęć zgłoszenia się na zabiegi oraz wola wyzdrowienia.

 

Rejestracja telefoniczna lub mailowa (zakładka „KONTAKT”).